Chính sách bảo mật này cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng ,thu thập hay tiết lộ thông tin của người dùng ứng dụng Ateliers League . Chính sách này áp dụng cho mọi thông tin của bạn và tài khoản của bạn cung cấp khi sử dụng ứng dụng Ateliers League. Do đó chúng tôi cung cấp chính sách bảo mật này tới bạn để bạn có sự chọn tiếp tục hoặc dừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thông tin người dùng
Khi bạn đăng kí và sử dụng Ateliers League tức là bạn đã đồng ý việc cho phép chúng tôi thu thập các thông tin liên quan đến bạn , thiết bị điện thoại của bạn bao gồm: Số điện thoại, Mật khẩu tài khoản Ateliers League, Họ tên , địa chỉ ,email ,ảnh đại diện, chứng minh nhân dân (nếu bạn là người dùng có xác thực đầy đủ trên hệ thống Ateliers League).

Các thông tin trên thiết bị như: mã thiết bị (device ID), nhãn hiệu (model), số imei, trạng thái của thiết bị… Cho phép chúng tôi truy cập danh sách danh bạ điện thoại, vị trí trên thiết bị
Các thông tin liên quan nếu bạn sử dụng dịch vụ của 1 bên thứ 3 ( facebook, zalo..) sẽ tuân theo quy định của các bên thứ 3 đó.

2. Quản lý thông tin người dùng
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng cho các họat động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không bán bất kì 1 thông tin nào cho các bên thứ 3 để họ sử dụng trong thương mại hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của người dùng
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong trường hợp được yêu cầu từ cơ quan pháp luật có lệnh từ tòa án, cơ quan công an…
Bất kì người dùng nào nhận được thông tin cá nhân trên hệ thống đều không được phép tiết lộ và sử dụng ngoài mục đích hợp pháp trên hệ thống Ateliers League. Ateliers League không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân bởi 1 người dùng khác với bất kì nội dung nào.

3. Thay đổi chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, cập nhật định kì tại địa chỉ này: https://ateliersduleguer.com/chinh-sach-bao-mat

Chúng tôi khuyến cáo người dùng thường xuyên cập nhật và kiểm tra thông tin về chính sách bảo mật để kịp thời có thay đổi, quyết định tiếp tục hay dừng sử dụng dịch vụ Ateliers League.

+ Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc đồng ý và chấp nhận với những điều khoản được nêu trong chính sách bảo mật này (chính sách bảo mật này được cập nhật theo thời gian)

+ Mọi thắc mắc về các điều khoản bảo mật, thông tin cá nhân xin gửi về hòm thư hotro@ateliersduleguer.com