Vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện kết hợp với chính sách bảo mật cẩn thận trước khi sử dụng dịch vụ Ateliers League.

1. Về điều khoản sử dụng
Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) trước khi tiến hành sử dụng dịch liên quan tới Ateliers League (“Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phầm mềm trên điện thoại, website và tài liệu liên quan), một sản phẩm của Tonish Vietnam JSC. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng.
Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và đơn vị quản lý Ateliers League (sau đây gọi tắt là Ateliers League). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Ateliers League có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được áp dụng cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, và sẽ được coi là một phần của, các Điều khoản dành cho các mục đích của Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.
Ateliers League có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Ateliers League đăng các Điều khoản được cập nhật tại vị trí này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.
Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của Ateliers League tại https://www.ateliersduleguer.com/chinh-sach-bao-mat/. Ateliers League có thể cung cấp cho nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường hoặc doanh nghiệp bảo hiểm mọi thông tin cần thiết (bao gồm thông tin liên lạc của bạn) nếu có yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm tai nạn, liên quan đến bạn và một Nhà cung cấp Bên Thứ ba và các thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để giải quyết các yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột.

2. Vai trò và trách nhiệm của Ateliers League
Ateliers League cung cấp ứng dụng online để người sử dụng có thể đăng việc hoặc tìm việc thông qua ứng dụng.
Ateliers League chỉ cho phép người trên 18 tuổi sử dụng ứng dụng.
Ateliers League có thể từ chối không cho bất cứ người nào đăng ký hoặc tạo tài khoản với Ateliers League hoặc hủy bỏ hay trì hoãn bất kỳ tài khoản có sẵn nào.
Đăng ký hay tạo tài khoản với Ateliers League là hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng sẽ không mất phí khi đăng việc hoặc xem nội dung từ Ứng dụng bao gồm những công việc đã được đăng.
Ateliers League không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vần đề nào liên quan tới tương tác của người đăng việc và người nhận việc, bao gồm nhưng không giới hạn trong chất lượng dịch vụ.
Ateliers League không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như không đảm bảo cho độ tin cậy của thông tin được đăng tải bởi người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn về khả năng làm việc của người làm hoặc mức độ thật thà hay chính xác của thông tin đăng bởi người đăng việc và người làm việc.
Trong trường hợp ngoại lệ, các dịch vụ được Ateliers League cung cấp “nguyên trạng”, như “sẵn có” và không đi kèm bất kỳ hình thức đảm bảo nào.
Ateliers League không có trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào giữa những người sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa.
3. Vai trò và trách nhiệm của người sử dụng
Người sử dụng (sau đây gọi là bạn) tại mọi thời điểm phải:
Tuân thủ các điều khoản ở đây và các luật lệ và quy định tương ứng được ban hành bởi nhà nước Việt Nam.
Chỉ đăng thông tin chính xác trên dịch vụ Ateliers League
Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định và điều khoản áp dụng cho bạn với tư cách là người đăng việc hay người làm việc hoặc những thứ khác liên quan tới Ateliers League.
Bạn đồng ý rằng bất kỳ nội dung nào (cung cấp bởi Ateliers League, người sử dụng Ateliers League hoặc bên thứ ba) trên Ứng dụng Ateliers League không được sử dụng cho các mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Ateliers League.
Bạn không được sử dụng ứng dụng Ateliers League cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái với đạo đức nào.
Bạn phải quản lý tài khoản Ateliers League cá nhân và không được dùng để trao đổi, buôn bán tài khoản hay thông tin của bạn dưới mọi hình thức.
Bạn đồng ý để Ateliers League được toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên Ateliers League cho mục đích cân chỉnh nội dung phù hợp với Ateliers League.
Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng tải trên Ateliers League không được vì bất kỳ lý do gì làm thiệt hại tới hình ảnh và vật chất của Ateliers League hoặc các người dùng khác trên Ateliers League.
Các thông tin bạn cung cấp hoặc đăng tải trên Ateliers League phải được cập nhật và:
không được sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm
không được mạo danh hoặc liên quan tới các dịch vụ, sản phẩm bất hợp pháp
không được vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào
không được vi phạm luật pháp của nước Việt Nam
không được tục tĩu, đe dọa hoặc quấy rối
không được chứa bất kỳ mã nguồn độc hoặc virus
Ateliers League sẽ cần sử dụng thông tin vị trí của người dùng, và thông tin này có thể được xem bởi những người sử dụng khác của Ateliers League. Mỗi người đăng việc sẽ được hỏi để cung cấp địa chỉ của công việc. Người đăng việc không nên cung cấp các thông tin bí mật cá nhân khác như họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà ở, số điện thoại, email hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào trên mục miêu tả công việc.
Nếu bạn là người làm việc, bạn phải có giấy phép làm việc được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bạn phải tuân thủ các quy định về thuế và lao động.
Người làm việc phải cung cấp dịch vụ cho người đăng việc tuân theo luật lao động, trừ khi dịch vụ bị cấm bởi luật lao động, quy định này and thỏa thuận giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bất cứ chính sách nào của Ateliers League.
Bạn không được, khi cung cấp dịch vụ, tính phí thêm cho người đăng việc ngoài phí đã thỏa thuận trên giao dịch Ateliers League.
Nếu người làm việc đồng ý để dùng tiền cá nhân để chi tiêu cho công việc (ví dụ mua vật liệu), người làm việc phải chịu trách nhiệm đòi lại tiền này từ người đăng việc. Ateliers League không chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này.
Nếu Ateliers League quyết định rằng bạn đã vi phạm điều lệ của Ateliers League thì Ateliers League sẽ có quyền để gỡ bỏ nội dung, công việc liên quan hoặc tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn
4. Xác thực thông tin
Ateliers League có thể sẽ sử dụng dịch vụ kiểm tra thông tin cá nhân
Các thông tin kiểm định bởi Ateliers League có thể không tuyệt đối
Người sử dụng Ứng dụng phải chịu trách nhiệm với thông tin kiểm tra và Ateliers League không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới thông tin kiểm định. Mặc dù chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất để đảm bảo quá trình kiểm tra thông tin của người dùng.
Thông tin kiểm định bởi Ateliers League không được chỉnh sửa trên mọi thời điểm.
5. Phản hồi
Bạn có thể phản hồi về bất kỳ nội dung “Hỏi Đáp” trên Ứng dụng bằng cách sử dụng nút “Thông báo xấu” trên Ứng dụng hoặc liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của Ateliers League.
Ateliers League có toàn quyền để tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu Ateliers League quan ngại với bất kỳ phản hồi nào của bạn hoặc việc đánh giá của bạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các người dùng khác.
6. Bảo mật
Chính sách bảo mật của Ateliers League có thể được xem ở ateliersduleguer.com/privacy, áp dụng cho tất cả người sử dụng Ứng dụng kèm theo với điều khoản sử dụng này. Việc sử dụng Ứng dụng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho Ateliers League sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa theo chính sách bảo mật của Ateliers League.
Bên thứ ba có thể cung cấp chính sách bảo mật riêng. Trước khi sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba, bạn phải xem và đồng ý với chính sách của bên thứ ba.